CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS)

Oriental Shipping And Trading Joint Stock Company

300

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa300

Cao nhất300

Thấp nhất300

KLGD

Vốn hóa6

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 500

Thấp 52T200

KLBQ 52T324

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-17,219

P/E-0.02

F P/E-0.01

BVPS-11,250

P/B-0.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NOS: PLC CTG DNL BWS VTP
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông