CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

47,000

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa47,000

Cao nhất47,100

Thấp nhất46,900

KLGD6,970

Vốn hóa1,030

Dư mua1,030

Dư bán8,810

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T13,311

NN mua-

% NN sở hữu17.21

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.12

F P/E8.52

BVPS15,827

P/B2.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB TCL HPG SMB FPT
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.78%

+/- Qua 1 tháng+1.08%

+/- Qua 1 quý-0.63%

+/- Qua 1 năm+2.60%

+/- Niêm yết+648.41%

Cao nhất 52 tuần (05/03/2020)*49,500

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2020)*41,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)9,668

KLGD/Ngày (1 tháng)9,489

KLGD/Ngày (1 quý)5,354

KLGD/Ngày (1 năm)13,339

Nhiều nhất 52 tuần (04/11/2019)*153,840

Ít nhất 52 tuần (21/01/2020)*10