CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

47,000

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa47,000

Cao nhất47,100

Thấp nhất46,900

KLGD6,970

Vốn hóa1,030

Dư mua1,030

Dư bán8,810

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T13,311

NN mua-

% NN sở hữu17.21

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.12

F P/E8.52

BVPS15,827

P/B2.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB TCL HPG SMB DHA
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
25/03/2020Cá nhân nước ngoài211,7630.97Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước6,104,98627.85
Tổ chức nước ngoài3,727,10917
Tổ chức trong nước11,876,14254.18
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2019Cá nhân nước ngoài405,5891.85Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,289,65024.13
Tổ chức nước ngoài4,343,49319.82
Tổ chức trong nước11,881,26854.20
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2018Cá nhân nước ngoài513,2252.34Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,459,00624.90
Tổ chức nước ngoài4,148,87218.93
Tổ chức trong nước11,798,89753.83