CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

46,000

-450 (-0.97%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa45,500

Cao nhất46,000

Thấp nhất45,500

KLGD20

Vốn hóa1,008

Dư mua1,150

Dư bán900

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T14,230

NN mua-

% NN sở hữu17.68

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.02

F P/E8.42

BVPS15,827

P/B2.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB DHA CVT C32 TV2
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
25/03/2020CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương8,269,56037.73
CTCP Đầu tư Thái Bình3,492,28915.93
America LLC2,109,7209.62
Nguyễn Thị Mai Phương1,533,8407
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
28/02/2019CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương8,269,56037.73
CTCP Đầu tư Thái Bình3,492,28915.93
America LLC2,008,3409.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
20/03/2018CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương8,269,56037.73
CTCP Đầu tư Thái Bình3,470,54915.83
America LLC1,754,6508