CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

49,050

100 (+0.20%)
25/11/2020 11:29

Mở cửa48,950

Cao nhất49,050

Thấp nhất48,900

KLGD18,070

Vốn hóa1,075

Dư mua20,580

Dư bán12,450

Cao 52T 49,600

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T14,342

NN mua100

% NN sở hữu15.40

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.50

F P/E8.88

BVPS16,985

P/B2.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: MLS VNM HDB LIX HPG
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
25/03/2020Cá nhân nước ngoài211,7630.97Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước6,104,98627.85
Tổ chức nước ngoài3,727,10917
Tổ chức trong nước11,876,14254.18
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2019Cá nhân nước ngoài405,5891.85Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,289,65024.13
Tổ chức nước ngoài4,343,49319.82
Tổ chức trong nước11,881,26854.20
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2018Cá nhân nước ngoài513,2252.34Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,459,00624.90
Tổ chức nước ngoài4,148,87218.93
Tổ chức trong nước11,798,89753.83
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.