CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

46,000

-450 (-0.97%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa45,500

Cao nhất46,000

Thấp nhất45,500

KLGD20

Vốn hóa1,008

Dư mua1,150

Dư bán900

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T14,230

NN mua-

% NN sở hữu17.68

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.02

F P/E8.42

BVPS15,827

P/B2.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB DHA C32 CVT TV2
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
25/03/2020Cá nhân nước ngoài211,7630.97Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước6,104,98627.85
Tổ chức nước ngoài3,727,10917
Tổ chức trong nước11,876,14254.18
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2019Cá nhân nước ngoài405,5891.85Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,289,65024.13
Tổ chức nước ngoài4,343,49319.82
Tổ chức trong nước11,881,26854.20
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2018Cá nhân nước ngoài513,2252.34Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,459,00624.90
Tổ chức nước ngoài4,148,87218.93
Tổ chức trong nước11,798,89753.83