CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

46,000

-450 (-0.97%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa45,500

Cao nhất46,000

Thấp nhất45,500

KLGD20

Vốn hóa1,008

Dư mua1,150

Dư bán900

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T14,230

NN mua-

% NN sở hữu17.68

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.02

F P/E8.42

BVPS15,827

P/B2.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB DHA C32 CVT TV2
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/03/2009 31/03/2009