CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

47,550

150 (+0.32%)
23/09/2020 15:00

Mở cửa47,050

Cao nhất47,550

Thấp nhất47,000

KLGD19,680

Vốn hóa1,042

Dư mua5,410

Dư bán2,320

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T13,541

NN mua-

% NN sở hữu17.23

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.20

F P/E8.60

BVPS15,827

P/B3

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB HPG DHA TCL DMC
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD1990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957CN Kinh tế3,492,289N/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,233,110N/A
Ông Vũ Văn HảiTVHĐQT-N/aN/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ195812/122202013
Ông Nguyễn Văn ChốiPhó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD1990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957CN Kinh tế8,269,560N/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,233,410N/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ195812/122202013
Ông Nguyễn Văn ChốiTVHĐQT/Phó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD8,672,6251990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957N/aN/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,225,410N/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ1958N/a2202013
Ông Nguyễn Văn ChốiTVHĐQT/Phó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010