CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

46,000

-450 (-0.97%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa45,500

Cao nhất46,000

Thấp nhất45,500

KLGD20

Vốn hóa1,008

Dư mua1,150

Dư bán900

Cao 52T 49,500

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T14,230

NN mua-

% NN sở hữu17.68

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.02

F P/E8.42

BVPS15,827

P/B2.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: KSB DHA C32 CVT TV2
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD1990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957CN Kinh tế8,269,560N/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,233,410N/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ195812/122202013
Ông Nguyễn Văn ChốiTVHĐQT/Phó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD8,672,6251990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957N/aN/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,225,410N/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ1958N/a2202013
Ông Nguyễn Văn ChốiTVHĐQT/Phó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD8,472,6251990
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,233,410N/A
Ông Nguyễn Hồng ChâuTVHĐQT1970CN KTTC/CN K.Tế Nông Nghiệp8,277,1422010
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ1958N/a2202013
Ông Nguyễn Văn ChốiTVHĐQT/Phó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010