CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC)

Nui Nho Stone JSC

49,050

100 (+0.20%)
25/11/2020 11:29

Mở cửa48,950

Cao nhất49,050

Thấp nhất48,900

KLGD18,070

Vốn hóa1,075

Dư mua20,580

Dư bán12,450

Cao 52T 49,600

Thấp 52T41,300

KLBQ 52T14,342

NN mua100

% NN sở hữu15.40

Cổ tức TM6,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,151

P/E9.50

F P/E8.88

BVPS16,985

P/B2.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NNC: MLS VNM HDB LIX HPG
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đá Núi Nhỏ

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD1990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957CN Kinh tế3,492,289N/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,233,110N/A
Ông Vũ Văn HảiTVHĐQT-N/aN/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ195812/122202013
Ông Nguyễn Văn ChốiPhó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD1990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957CN Kinh tế8,269,560N/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,233,410N/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ195812/122202013
Ông Nguyễn Văn ChốiTVHĐQT/Phó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Mai Văn ChánhCTHĐQT1959CN QTKD8,672,6251990
Ông Đoàn Minh QuangTVHĐQT1957N/aN/A
Bà Lâm Thị MaiTVHĐQT1972CN Anh văn/ĐH Ngân Hàng4,225,410N/A
Ông Phạm Tuấn KiệtGĐ/TVHĐQT1969CN Kinh tế8,5242010
Ông Hồ Văn LongPhó GĐ1958N/a2202013
Ông Nguyễn Văn ChốiTVHĐQT/Phó GĐ1958Sơ Cấp Q.lý kinh tế43,6892006
Ông Trần Văn HảiKTT1969CN Kinh tế2010
Ông Nguyễn Quốc BìnhTBKS1978CN Kế toán-Kiểm toán2006
Ông Hồ Huyền TrangThành viên BKS1986CN Tài Chính2013
Ông Nguyễn Hữu TàiThành viên BKS1977CN Kinh tế2010
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.