CTCP Đầu tư Nhơn Trạch (OTC: NIC)

Nhơn Trạch Investment JSC

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NIC: BVB IMP NT2 TNT TVB
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nhơn Trạch

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Phan Thanh Vĩnh ToànTGĐ1983ThS QTKD182,0002013
Ông Khương Nguyễn Đức HuyPhó TGĐ1967CN Kinh tế2007
Ông Phan Tuấn KiệtPhó TGĐ1971KS Xây dựng5,0002016
Ông Trần Minh QuýPhó TGĐ1958Cử nhân118,0002004
Bà Mai Thị LoanKTT1984CN Kế toán2016