CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (OTC: NHN)

HanoiSouthern City Development JSC

Đã hủy niêm yết

30,000

(%)
13/07/2017 00:00

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa6,000

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,000

Thấp 52T30,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*12,389

P/E2.42

F P/E15.71

BVPS51,585

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHN: AAA ANPHU CTG HNP HOPNHAT
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội