CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC)

Nhi Hiep Brick-Tile Co-Operation

32,500

2,800 (+9.43%)
10/07/2020 15:05

Mở cửa26,800

Cao nhất32,500

Thấp nhất26,800

KLGD2,200

Vốn hóa99

Dư mua2,100

Dư bán200

Cao 52T 35,300

Thấp 52T25,400

KLBQ 52T283

NN mua100

% NN sở hữu16.94

Cổ tức TM2,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,598

P/E8.25

F P/E7.68

BVPS20,570

P/B1.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHC: GND FIC HPD VOC BCC
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp