Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

9,600

600 (+6.67%)
09/04/2020 15:02

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,100

KLGD16,200

Vốn hóa168

Dư mua37,300

Dư bán16,000

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T19,079

NN mua-

% NN sở hữu7.73

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.30

F P/E7.86

BVPS14,121

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD D2D IJC TDH NRC
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.09%

+/- Qua 1 tháng-12.73%

+/- Qua 1 quý+41.18%

+/- Qua 1 năm+33.33%

+/- Niêm yết-46.41%

Cao nhất 52 tuần (25/02/2020)*13,000

Thấp nhất 52 tuần (10/05/2019)*6,159

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)25,508

KLGD/Ngày (1 tháng)34,959

KLGD/Ngày (1 quý)44,959

KLGD/Ngày (1 năm)19,143

Nhiều nhất 52 tuần (28/06/2019)*163,300

Ít nhất 52 tuần (03/09/2019)*56