Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

12,400

200 (+1.64%)
20/02/2020 11:30

Mở cửa12,100

Cao nhất12,700

Thấp nhất11,700

KLGD46,400

Vốn hóa216

Dư mua73,700

Dư bán36,100

Cao 52T 12,800

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T14,560

NN mua-

% NN sở hữu8

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,819

P/E6.71

F P/E10.65

BVPS14,125

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: HHS DLG IDJ CCL TIG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.13%

+/- Qua 1 tháng+72.22%

+/- Qua 1 quý+82.35%

+/- Qua 1 năm+93.18%

+/- Niêm yết-30.78%

Cao nhất 52 tuần (12/02/2020)*12,800

Thấp nhất 52 tuần (10/05/2019)*6,159

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)71,530

KLGD/Ngày (1 tháng)66,842

KLGD/Ngày (1 quý)25,778

KLGD/Ngày (1 năm)14,650

Nhiều nhất 52 tuần (28/06/2019)*163,300

Ít nhất 52 tuần (03/09/2019)*56