Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

8,500

(%)
01/04/2020 09:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa148

Dư mua14,800

Dư bán4,500

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T18,661

NN mua-

% NN sở hữu7.76

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.17

F P/E7.42

BVPS14,121

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD HSL MBB TDH VNM
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-6.59%

+/- Qua 1 tháng-29.17%

+/- Qua 1 quý+25%

+/- Qua 1 năm+25.63%

+/- Niêm yết-52.55%

Cao nhất 52 tuần (25/02/2020)*13,000

Thấp nhất 52 tuần (10/05/2019)*6,159

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)10,492

KLGD/Ngày (1 tháng)36,914

KLGD/Ngày (1 quý)42,798

KLGD/Ngày (1 năm)18,587

Nhiều nhất 52 tuần (28/06/2019)*163,300

Ít nhất 52 tuần (03/09/2019)*56