Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

12,000

(%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa12,000

Cao nhất12,100

Thấp nhất11,700

KLGD86,270

Vốn hóa290

Dư mua60,030

Dư bán127,930

Cao 52T 13,900

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T34,372

NN mua-

% NN sở hữu7.84

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E3.07

F P/E6.55

BVPS10,949

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: HPG DBC GIL AMV BCE
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội