Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

9,600

600 (+6.67%)
09/04/2020 15:02

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,100

KLGD16,200

Vốn hóa168

Dư mua37,300

Dư bán16,000

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T19,079

NN mua-

% NN sở hữu7.73

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.30

F P/E7.86

BVPS14,121

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD D2D IJC TDH NRC
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/03/2019CĐ nước ngoài1,231,8708.18Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước13,819,65591.82
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
23/02/2018CĐ nước ngoài945,4507.41Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước11,814,54792.59
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ nước ngoài875,3007.55Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước10,724,70092.45