Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

9,600

600 (+6.67%)
09/04/2020 15:02

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,100

KLGD16,200

Vốn hóa168

Dư mua37,300

Dư bán16,000

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T19,079

NN mua-

% NN sở hữu7.73

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.30

F P/E7.86

BVPS14,121

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD D2D IJC TDH NRC
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/03/2010 31/03/2010