Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

9,000

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa8,900

Cao nhất9,100

Thấp nhất8,500

KLGD21,100

Vốn hóa157

Dư mua13,800

Dư bán21,000

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T18,657

NN mua-

% NN sở hữu7.76

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.30

F P/E7.86

BVPS14,121

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD HSL FIR TDH AST
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội