Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

12,700

700 (+5.83%)
17/02/2020 15:05

Mở cửa11,600

Cao nhất13,200

Thấp nhất11,400

KLGD102,182

Vốn hóa222

Dư mua39,618

Dư bán73,418

Cao 52T 12,800

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T14,305

NN mua-

% NN sở hữu8.12

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,819

P/E6.60

F P/E10.48

BVPS14,125

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: VCR DLG HHS LMH MST
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Minh Hoàn2,718,13518.06
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Minh Hoàn2,343,22018.36
Peter Eric Dennis830,0006.50
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Nguyễn Minh Hoàn2,130,20018.36