Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

12,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa285

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,900

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T33,944

NN mua-

% NN sở hữu7.84

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E3.07

F P/E6.55

BVPS10,949

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: HPG GIL DBC ACB AMV
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Nguyễn Minh Hoàn3,733,03621.38
Peter Eric Dennis1,069,0807.10
Phạm Văn Tuân755,1525.02
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Minh Hoàn2,718,13518.06
Peter Eric Dennis830,0006.50
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Minh Hoàn2,343,22018.36
Peter Eric Dennis830,0006.50