Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

12,700

600 (+4.96%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa12,800

Cao nhất13,200

Thấp nhất12,300

KLGD65,910

Vốn hóa222

Dư mua86,190

Dư bán56,890

Cao 52T 12,800

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T14,947

NN mua-

% NN sở hữu7.99

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,819

P/E6.65

F P/E10.56

BVPS14,125

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: CCL HHS IDJ DLG TIG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/03/2019CĐ nước ngoài1,231,8708.18Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước13,819,65591.82
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
23/02/2018CĐ nước ngoài945,4507.41Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước11,814,54792.59
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ nước ngoài875,3007.55Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước10,724,70092.45