Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

8,800

300 (+3.53%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa8,000

Cao nhất8,800

Thấp nhất8,000

KLGD20,800

Vốn hóa154

Dư mua51,200

Dư bán13,100

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T18,743

NN mua-

% NN sở hữu7.76

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.17

F P/E7.42

BVPS14,121

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD MBB VNM LDG NDN
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/03/2010 31/03/2010