Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

12,000

-800 (-6.25%)
14/02/2020 15:02

Mở cửa12,600

Cao nhất12,700

Thấp nhất11,600

KLGD156,826

Vốn hóa210

Dư mua5,574

Dư bán44,474

Cao 52T 12,800

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T13,945

NN mua-

% NN sở hữu8.23

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,819

P/E7.04

F P/E11.17

BVPS14,125

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: VCR DLG ILA MST DTD
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/03/2010 31/03/2010