Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation

9,000

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa8,900

Cao nhất9,100

Thấp nhất8,500

KLGD21,100

Vốn hóa157

Dư mua13,800

Dư bán21,000

Cao 52T 13,000

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T18,657

NN mua-

% NN sở hữu7.76

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,913

P/E2.30

F P/E7.86

BVPS14,121

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NHA: DTD HSL FIR TDH AST
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Minh HoànCTHĐQT197012/123,733,0362008
Ông Cù Đức NgọcTVHĐQT196512/1226,6422003
Ông Đặng Văn LànhTVHĐQT195912/1222,2022000
Ông Nguyễn Văn HùngTVHĐQT197912/12444,0482004
Ông Nguyễn Hồng TháiTGĐ/TVHĐQT1979CN Tin học - Kế toán825,4842005
Ông Nguyễn Hoàng ĐạoPhó TGĐ1987CN Kinh tế785,3612010
Ông Phạm Ngọc DuyếnPhó TGĐ1979KS Cầu đường473,0482010
Ông Tạ Ngọc NhấtKTT1990CN Kinh tế118,4122015
Bà Đặng Thị Thu PhươngTBKS1977Kế toán2018
Ông Mai Thanh TrọngThành viên BKS198212/1211,1012005
Ông Vũ Văn ĐồngThành viên BKS197512/1211,101N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Minh HoànCTHĐQT197012/123,218,1352008
Ông Cù Đức NgọcTVHĐQT196512/1222,9682003
Ông Đặng Văn LànhTVHĐQT195912/1219,1402000
Ông Nguyễn Văn HùngTVHĐQT197912/12382,8002004
Ông Nguyễn Hồng TháiTGĐ/TVHĐQT1979CN Tin học - Kế toán711,6252005
Ông Nguyễn Hoàng ĐạoPhó TGĐ1987CN Kinh tế677,0362010
Ông Phạm Ngọc DuyếnPhó TGĐ1979KS Cầu đường407,8002010
Ông Tạ Ngọc NhấtKTT1990CN Kinh tế102,0802015
Bà Đặng Thị Thu PhươngTBKS-N/aN/A
Ông Mai Thanh TrọngThành viên BKS198212/129,570N/A
Ông Vũ Văn ĐồngThành viên BKS197512/129,570N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Minh HoànCTHĐQT197012/122,718,1352008
Ông Cù Đức NgọcTVHĐQT196512/1222,9682003
Ông Đặng Văn LànhTVHĐQT195912/1219,1402000
Ông Nguyễn Văn HùngTVHĐQT197912/12382,8002004
Ông Nguyễn Hồng TháiTGĐ/TVHĐQT1979CN Tin học - Kế toán711,6252005
Ông Nguyễn Hoàng ĐạoPhó TGĐ1987CN Kinh tế677,0362010
Ông Phạm Ngọc DuyếnPhó TGĐ1979KS Cầu đường407,8002010
Ông Tạ Ngọc NhấtKTT1990CN Kinh tế102,0802015
Bà Đặng Thị Thu PhươngTBKS-N/aN/A
Ông Mai Thanh TrọngThành viên BKS198212/129,570N/A
Ông Vũ Văn ĐồngThành viên BKS197512/129,570N/A