CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC)

Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company

5,700

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,700

KLGD

Vốn hóa90

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,900

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T10

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*591

P/E9.64

F P/E3.52

BVPS11,627

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NFC: LAS PCE PMB PVE QBS
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân lân Ninh Bình