CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC)

Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company

5,100

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa5,100

Cao nhất5,100

Thấp nhất5,100

KLGD

Vốn hóa80

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,100

Thấp 52T5,100

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*591

P/E8.63

F P/E5.01

BVPS11,348

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NFC: LTG NHP VFG AMC NGC
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân lân Ninh Bình