CTCP Cấp nước Nam Định (UPCoM: NDW)

Nam Dinh Water Supply Joint Stock Company

9,400

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,400

KLGD

Vốn hóa322

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,400

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*755

P/E12.45

F P/E16.80

BVPS10,547

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDW: FECREDIT SII GEG VCB NBT
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Nam Định