CTCP Cấp nước Nam Định (UPCoM: NDW)

Nam Dinh Water Supply Joint Stock Company

10,000

(%)
19/02/2020 13:13

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa343

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*509

P/E19.65

F P/E17.87

BVPS10,507

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Nam Định