CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

16,800

-200 (-1.18%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất16,700

KLGD203,967

Vốn hóa1,047

Dư mua106,333

Dư bán675,333

Cao 52T 17,000

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T312,713

NN mua-

% NN sở hữu0.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E11.90

F P/E10.72

BVPS12,075

P/B1.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HSG IDI HPG HDG ASM
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.33%

+/- Qua 1 tháng+11.26%

+/- Qua 1 quý+23.46%

+/- Qua 1 năm+30.07%

+/- Niêm yết+581.82%

Cao nhất 52 tuần (18/09/2020)*17,000

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*9,918

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)257,579

KLGD/Ngày (1 tháng)264,337

KLGD/Ngày (1 quý)306,582

KLGD/Ngày (1 năm)312,713

Nhiều nhất 52 tuần (10/04/2020)*1,267,710

Ít nhất 52 tuần (08/04/2020)*59,520