CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

19,600

800 (+4.26%)
23/11/2020 15:06

Mở cửa18,900

Cao nhất19,900

Thấp nhất18,600

KLGD969,581

Vốn hóa1,221

Dư mua485,919

Dư bán240,619

Cao 52T 19,800

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T356,033

NN mua-

% NN sở hữu0.68

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E13.17

F P/E15.41

BVPS14,753

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HPG BAX HSG DXG PVT
Trending: HPG (77.797) - TCB (47.066) - VNM (46.292) - HSG (42.476) - MBB (38.358)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.70%

+/- Qua 1 tháng+7.69%

+/- Qua 1 quý+29.80%

+/- Qua 1 năm+53.58%

+/- Niêm yết+695.45%

Cao nhất 52 tuần (09/10/2020)*19,800

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*9,918

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)419,651

KLGD/Ngày (1 tháng)332,455

KLGD/Ngày (1 quý)419,330

KLGD/Ngày (1 năm)356,033

Nhiều nhất 52 tuần (09/10/2020)*2,291,874

Ít nhất 52 tuần (08/04/2020)*59,520

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.