CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

24,600

-500 (-1.99%)
22/01/2021 15:07

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất24,500

KLGD1,229,001

Vốn hóa1,532.86

Dư mua185,299

Dư bán734,499

Cao 52T 25,700

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T445,023

NN mua8,000

% NN sở hữu0.58

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E17.58

F P/E20.58

BVPS14,753

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HPG HSG ROS SHB MBB
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ nước ngoài1,217,5252.54Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước46,714,87397.46
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
12/11/2018CĐ lớn3,910,0008.16Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nắm dưới 1% số CP8,682,53918.11
CĐ nắm từ 1% - 5% số CP31,839,85966.43
Cổ phiếu quỹ3,500,0007.30
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
29/12/2017CĐ nước ngoài11,655,60627.66Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước27,981,38866.41
Cổ phiếu quỹ2,500,0005.93
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.