CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

25,200

100 (+0.40%)
22/01/2021 10:30

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất24,800

KLGD587,252

Vốn hóa1,570.25

Dư mua320,448

Dư bán595,648

Cao 52T 25,900

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T440,999

NN mua6,000

% NN sở hữu0.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E17.58

F P/E20.58

BVPS14,753

P/B1.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HPG HSG MBB SHB DXG
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.