CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN)

Danang Housing Investment Development JSC

25,100

(%)
22/01/2021 10:14

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất24,800

KLGD507,452

Vốn hóa1,564.02

Dư mua303,648

Dư bán563,848

Cao 52T 25,900

Thấp 52T9,900

KLBQ 52T440,999

NN mua6,000

% NN sở hữu0.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,428

P/E17.58

F P/E20.58

BVPS14,753

P/B1.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NDN: HPG HSG MBB SHB DXG
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Lương Thanh ViênCTHĐQT/Phó TGĐ1973KS Điện107,7182000
Ông Bùi Lê DuyTVHĐQT1978KS Cơ Khí55,2002015
Ông Cao Thái HùngTVHĐQT1966ĐH Ngoại ThươngN/A
Bà Mai Thị ThiTVHĐQT-CN Kinh tế805,000N/A
Ông Nguyễn Quang TrungTGĐ/TVHĐQT1960CN TCKT/ThS Kinh tế/KS Địa chất3,910,0001993
Ông Nguyễn Đình Minh HuyKTT1996CN Kinh tế3,4002019
Bà Đào Thị PhướcTBKS1977CN Kinh tế8,4652010
Ông Hồ Sĩ Ngọc SơnThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Viết EmThành viên BKS1960KS C.T.Máy/CN Kinh tế131,3112010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Quang TrungCTHĐQT/TGĐ1960CN TCKT/ThS Kinh tế/KS Địa chất3,910,0001993
Ông Bùi Lê DuyTVHĐQT1978KS Cơ Khí55,2002015
Ông Cao Thái HùngTVHĐQT1966ĐH Ngoại Thương148,708N/A
Bà Mai Thị ThiTVHĐQT-CN Kinh tế805,000N/A
Ông Lương Thanh ViênTVHĐQT/Phó TGĐ1973KS Điện107,7182000
Ông Nguyễn Đình Minh HuyQuyền KTT1996CN Kinh tế3,4002019
Bà Đào Thị PhướcTBKS1977CN Kinh tế8,4652010
Bà Nguyễn Thị Kiều GiangThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Viết EmThành viên BKS1960KS C.T.Máy/CN Kinh tế131,3112010
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Quang TrungCTHĐQT/TGĐ1960CN TCKT/ThS Kinh tế/KS Địa chất3,910,0001993
Ông Bùi Lê DuyTVHĐQT1978KS Cơ Khí55,2002015
Ông Cao Thái HùngTVHĐQT1966ĐH Ngoại ThươngN/A
Bà Mai Thị ThiTVHĐQT-N/a805,000N/A
Ông Lương Thanh ViênTVHĐQT/Phó TGĐ1973KS Điện107,7182000
Bà Lê Thị Thúy VânKTT-N/a12,300N/A
Bà Đào Thị PhướcTBKS1977CN Kinh tế8,4652010
Bà Nguyễn Thị Kiều GiangThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Viết EmThành viên BKS1960KS C.T.Máy/CN Kinh tế131,3112010
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.