CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS)

Noi Bai Catering Services Joint Stock Company

20,100

(%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa20,100

Cao nhất20,100

Thấp nhất20,100

KLGD200

Vốn hóa361

Dư mua3,700

Dư bán8,600

Cao 52T 32,800

Thấp 52T16,000

KLBQ 52T2,599

NN mua-

% NN sở hữu1.59

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,667

P/E12.04

F P/E9.35

BVPS12,355

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NCS: HVN ACV NCT DNA PVD
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài