CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (UPCoM: NBR)

Nghiabinh Rail Way Joint Stock Company

11,000

(%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,600

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T12

NN mua-

% NN sở hữu0.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,033

P/E5.41

F P/E5.41

BVPS13,020

P/B0.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Nghĩa Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+124.49%

+/- Niêm yết+58.98%

Cao nhất 52 tuần (10/10/2019)*12,600

Thấp nhất 52 tuần (31/05/2019)*4,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)12

Nhiều nhất 52 tuần (02/10/2019)*2,040

Ít nhất 52 tuần (22/07/2019)*100