CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB)

NBB Investment Corporation

18,900

150 (+0.80%)
11/08/2020 15:00

Mở cửa18,850

Cao nhất18,900

Thấp nhất18,050

KLGD2,030

Vốn hóa1,764

Dư mua2,170

Dư bán105,360

Cao 52T 19,500

Thấp 52T15,800

KLBQ 52T73,652

NN mua-

% NN sở hữu10.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,472

P/E5.40

F P/E5.71

BVPS21,368

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NBB: CII LDG HBC D2D MWG
Trending: HPG (68.357) - VNM (45.941) - MWG (34.746) - HVN (33.670) - VN30F1M (27.039)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.28%

+/- Qua 1 tháng+3.28%

+/- Qua 1 quý+1.07%

+/- Qua 1 năm+3.48%

+/- Niêm yết+124.63%

Cao nhất 52 tuần (27/04/2020)*19,500

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*15,779

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)12,850

KLGD/Ngày (1 tháng)32,326

KLGD/Ngày (1 quý)47,878

KLGD/Ngày (1 năm)73,652

Nhiều nhất 52 tuần (01/11/2019)*857,310

Ít nhất 52 tuần (10/02/2020)*30