CTCP Nam Việt (HOSE: NAV)

Nam Viet Joint Stock Company

18,200

(%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa18,200

Cao nhất18,200

Thấp nhất18,200

KLGD

Vốn hóa146

Dư mua310

Dư bán

Cao 52T 21,900

Thấp 52T7,000

KLBQ 52T3,395

NN mua-

% NN sở hữu1.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,730

P/E10.52

F P/E8.09

BVPS12,616

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NAV: ANV VHL VSI CSV NLG
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt