CTCP Môi trường Đô thị Nghệ An (UPCoM: NAU)

Nghe An Urban Environment JSC

9,700

(%)
02/03/2021 15:01

Mở cửa9,700

Cao nhất9,700

Thấp nhất9,700

KLGD

Vốn hóa35.60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,700

Thấp 52T9,700

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM71

T/S cổ tức0.01

Beta-

EPS*100

P/E97

F P/E61.91

BVPS10,139

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NAU: MVY NAF NAG NAP NAS
Trending: HPG (94.891) - MBB (74.054) - TCB (58.267) - VNM (53.011) - ACB (47.422)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu lao động

30/03/2020

30/03/2020 30/03/2020

31/03/2019 31/03/2019

30/04/2018 30/04/2018

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.