CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (HNX: NAP)

Nghetinh Port Holding Joint Stock Company

13,100

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa13,100

Cao nhất13,100

Thấp nhất13,100

KLGD

Vốn hóa282

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 15,400

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T45

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*411

P/E31.87

F P/E25.62

BVPS10,428

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NAP: QNP SKG TCO VMS VNL
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng Nghệ Tĩnh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-9.66%

+/- Qua 1 quý+9.17%

+/- Qua 1 năm+21.52%

+/- Niêm yết+37.91%

Cao nhất 52 tuần (14/08/2019)*15,400

Thấp nhất 52 tuần (23/07/2019)*9,625

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)9

KLGD/Ngày (1 quý)7

KLGD/Ngày (1 năm)45

Nhiều nhất 52 tuần (19/06/2019)*5,000

Ít nhất 52 tuần (27/08/2019)*30