CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC)

National of General Construction Consultants JSC

2,600

(%)
15/01/2021 15:01

Mở cửa2,600

Cao nhất2,600

Thấp nhất2,600

KLGD

Vốn hóa7.37

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,600

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,833

P/E1.42

F P/E0.98

BVPS11,188

P/B0.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng NAC: ATC HNG HSG ICI ITA
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.