United Motor Viet Nam Joint Stock Company (OTC: MotorVN)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
Trending: MBB (116,072) - STB (114,348) - FLC (111,903) - HPG (103,889) - ROS (103,385)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

United Motor Viet Nam Joint Stock Company

Name: United Motor Viet Nam Joint Stock Company

Abbreviation:UMV

Address: KCN Nội Bài - X.Quang Tiến - H.Sóc Sơn - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 358 0351

Fax: (84.24) 3582 1754

Email:info@umv.vn

Website:http://www.umv.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Furniture and Related Products

Listing date:

Chartered capital: 375,000,000,000

Listed shares: 37,500,000

Shares outstanding: 37,500,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất phụ tùng xe gắn máy
- Sản xuất khung xe, động cơ xe để cung ứng theo hợp đồng kinh tế cho các nhà lắp ráp xe gắn máy có bản quyền đã đăng ký nhãn hiệu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện
- Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe gắn máy và chi tiết bằng máy nhựa gắn trên xe máy, đồng hồ đo công tơ mét, đền xe máy
- Pha chế sơn...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.