CTCP Mía đường Sơn Dương (OTC: MiaDuongSonDuong)

Son Duong Sugar and Sugar Cane Joint Stock Company

Mã xem cùng MIADUONGSONDUONG: MAYSAIGON3 MSH SLS DUONGCANTHO M10
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
- Chế biến đường và các sản phẩm sau đường
- Trồng mía và các dịch vụ trồng mía
- Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh...

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênMr. Hoàng Thanh Vân
• Chức vụTổng Giám Đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoạiNULL

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập3498/QÐ/BNN-ÐMDN
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
- Tiền thân là CTy Đường Sơn Dương thành lập năm 1997
- Ngày 14/12/2005, CTy cổ phần hóa thành CTCP Mía đường Sơn Dương...
Trụ sở chính
• Địa chỉX.Hào Phú - H.Sơn Dương - T.Tuyên Quang
• Điện thoại(84.207) 3832148
• Fax(84.207) 3832144
• EmailNULL
• Websitehttp://www.sonsuco.com.vn
Văn phòng đại diện