Machines Construction & Service Joint Stock Company (OTC: Mccons)

Trending: HPG (67,633) - VNM (46,432) - MWG (35,296) - HVN (33,021) - FPT (26,524)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Machines Construction & Service Joint Stock Company

Name: Machines Construction & Service Joint Stock Company

Abbreviation:MCCONS

Address: Số 5 - Nguyễn Biểu - P.Quán Thánh - Q,Ba Đình - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3716 4918

Fax: (84.24) 3716 4020

Email:mcc@yahoo.com

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 35,100,000,000

Listed shares: 3,510,000

Shares outstanding: 3,510,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 556/QÐ-BGTVT

Issued date: 03/08/2006

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Nạo vét luồng tàu, bến cảng, vũng quay tàu
- Xây dựng các công trình giao thông công nghiệp, thủy lợi, dâ dụng và tôn tạo mặt bằng
- Xây dựng công trình đê chắn sóng, chắn cát và kè chỉnh trị
- Phá đá ngầm, thanh thải chướng ngại vật, xây dựng hệ thống phao tiêu báo hiệu sông biển
- Buôn bán, sản xuất VLXD
- Kinh doanh khách sạn, du lịch, nhà hàng, cho thuê nhà, văn phòng làm việc...

CTy được cổ phần hóa từ DNNN theo quyết định của BGTVT ngày 08/03/2006.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.