Mã xem cùng MAZARS: DELOITTE KPMG PWC
Trending: HPG (55.136) - ROS (47.312) - VNM (43.320) - MBB (41.412) - ITA (39.895)
- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vồn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm)
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn tài chính
- Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉTầng 2 - 2-4-6 Đồng Khởi – Q.1 - Tp.Hồ Chí Minh
• Điện thoại(84.28) 3824 1493
• Fax(84.28) 3822 8799
• Emailcontact-hanoi@mazars.vn
• Websitehttp://www.mazars.vn
Văn phòng đại diện