CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)

Mobile World Investment Corporation

110,600

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa110,600

Cao nhất112,000

Thấp nhất109,800

KLGD901,890

Vốn hóa50,125

Dư mua11,680

Dư bán17,930

Cao 52T 128,000

Thấp 52T80,000

KLBQ 52T683,969

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,657

P/E12.78

F P/E13.74

BVPS26,795

P/B4.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MWG: VNM FPT PNJ VIC HPG
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Thế giới Di động