CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)

Mobile World Investment Corporation

82,200

2,400 (+3.01%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa80,100

Cao nhất82,300

Thấp nhất80,000

KLGD915,350

Vốn hóa37,222

Dư mua13,720

Dư bán88,220

Cao 52T 128,000

Thấp 52T58,900

KLBQ 52T942,966

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,665

P/E9.21

F P/E10.13

BVPS31,520

P/B2.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MWG: HPG VNM FPT PNJ HVN
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Nhóm cổ đông có liên quan - Dragon Capital52,022,09012.08
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ51,515,09611.37
Công ty TNHH Tri Tâm38,636,3498.52
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nhóm cổ đông có liên quan - Dragon Capital52,022,09012.08
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ51,515,09611.37
Công ty TNHH Tri Tâm38,636,3498.52
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2015Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Di động Bán lẻ19,318,16113.15
Mekong Enterprise Fund II, Ltd16,041,85310.92
Công ty TNHH Tri Tâm14,488,6319.86
CDH Electric Bee Limited12,126,6278.26
Mutual Fund Elite (Non-Ucits)9,885,2586.73
Ntasian Discovery Master Fund7,976,2505.43