CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)

Mobile World Investment Corporation

82,200

2,400 (+3.01%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa80,100

Cao nhất82,300

Thấp nhất80,000

KLGD915,350

Vốn hóa37,222

Dư mua13,720

Dư bán88,220

Cao 52T 128,000

Thấp 52T58,900

KLBQ 52T942,966

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,665

P/E9.21

F P/E10.13

BVPS31,520

P/B2.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MWG: HPG VNM FPT PNJ HVN
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/03/2014 31/03/2014

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011