CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)

Mobile World Investment Corporation

82,200

2,400 (+3.01%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa80,100

Cao nhất82,300

Thấp nhất80,000

KLGD915,350

Vốn hóa37,222

Dư mua13,720

Dư bán88,220

Cao 52T 128,000

Thấp 52T58,900

KLBQ 52T942,966

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,665

P/E9.21

F P/E10.13

BVPS31,520

P/B2.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MWG: HPG VNM FPT PNJ HVN
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Đức TàiCTHĐQT1969CN TCKT/ThS QTKD11,582,1782004
Ông Đào Thế VinhTVHĐQT-Thạc sỹĐộc lập
Ông Đoàn Văn Hiểu EmTVHĐQT1984CN Kế toán381,800N/A
Ông Robert WilletTVHĐQT1946CN QTKD2,666,808Độc lập
Ông Thomas LanyiTVHĐQT1977N/a2,949,254Độc lập
Ông Trần Kinh DoanhTGĐ/TVHĐQT1973CN Kinh tế3,642,2902007
Ông Đặng Minh LượmTVHĐQT/GĐ Nhân sự1975CN QTKD960,8102014
Ông Vũ Đăng LinhGĐ Tài chính1975Đại học330,3542008
Ông Điêu Chính Hải TriềuTVHĐQT/GĐ Kỹ thuật1980CN CNTT6,667,5232005
Bà Lê Thảo TrangGĐ Marketting-N/aN/A
Bà Lý Trần Kim NgânKTT1985ThS Kế toán182,5762012
Ông Trần Huy Thanh TùngTBKS1970CN Kinh tế6,162,9982012
Bà Đỗ Thị LoanThành viên BKS-N/a1,620N/A
Ông Hòang Hữu HưngThành viên BKS-N/a41,200N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Đức TàiCTHĐQT/TGĐ1969CN TCKT/ThS QTKD11,462,8082004
Ông Đào Thế VinhTVHĐQT-N/aĐộc lập
Ông Đoàn Văn Hiểu EmTVHĐQT1984N/a381,800N/A
Ông Robert WilletTVHĐQT1946N/a2,666,808Độc lập
Ông Thomas LanyiTVHĐQT1977N/a2,949,254Độc lập
Ông Trần Kinh DoanhTVHĐQT1973CN Kinh tế3,642,2902007
Ông Đặng Minh LượmTVHĐQT/GĐ Nhân sự1975CN QTKD960,8102014
Ông Vũ Đăng LinhGĐ Tài chính1975Đại học194,0582008
Ông Điêu Chính Hải TriềuTVHĐQT/GĐ Kỹ thuật1980CN CNTT6,667,5232005
Bà Lê Thảo TrangGĐ Marketting-N/aN/A
Bà Lý Trần Kim NgânKTT1985ThS Kế toán225,5762012
Ông Trần Huy Thanh TùngTBKS1970CN Kinh tế6,162,9982012
Bà Đỗ Thị LoanThành viên BKS-N/a1,620N/A
Ông Hòang Hữu HưngThành viên BKS-N/a41,200N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Đức TàiCTHĐQT/TGĐ1969CN TCKT/ThS QTKD8,299,8442004
Ông Robert WilletTVHĐQT1946N/a2,415,106N/A
Ông Thomas LanyiTVHĐQT1977N/a2,949,2542014
Ông Trần Kinh DoanhTVHĐQT1973CN Kinh tế2,000,0002007
Ông Trần Lê QuânTVHĐQT1960KS Viễn thông28,977,262Độc lập
Ông Đặng Minh LượmTVHĐQT/GĐ Nhân sự1975CN QTKD597,9682014
Ông Vũ Đăng LinhGĐ Tài chính1975Đại học194,0582008
Ông Điêu Chính Hải TriềuTVHĐQT/GĐ Kỹ thuật1980CN CNTT4,286,2652005
Bà Lê Thảo TrangGĐ Marketting-N/aN/A
Bà Lý Trần Kim NgânKTT1985ThS Kế toán113,7722012
Ông Trần Huy Thanh TùngTBKS1970CN Kinh tế4,488,6142012
Bà Đỗ Thị LoanThành viên BKS-N/aN/A
Ông Hòang Hữu HưngThành viên BKS-N/aN/A