CTCP Tài nguyên Masan (UPCoM: MSR)

Masan Resources Corporation

18,300

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa18,300

Cao nhất18,300

Thấp nhất18,000

KLGD25,825

Vốn hóa16,457

Dư mua15,975

Dư bán31,275

Cao 52T 23,300

Thấp 52T14,300

KLBQ 52T58,207

NN mua-

% NN sở hữu1.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS738

P/E24.77

F P/E20.55

BVPS13,480

P/B1.36

Mã xem cùng MSR: MSN BSR MCH VGI VNM
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tài nguyên Masan