Công ty TNHH chứng khoán JB Việt Nam (Khác: MSGS)

JB Securities Viet Nam Company Limited

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MSGS: DIG ACB DCM DIC HSG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty TNHH chứng khoán JB Việt Nam

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018CTCP TNHH Morgan Stanley14,700,00049
Công ty TNHH Thanh Ba9,300,00031
Tô Minh Hương6,000,00020
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016CTCP TNHH Morgan Stanley14,700,00049
Công ty TNHH Thanh Ba9,300,00031
Tô Minh Hương6,000,00020