Công ty TNHH chứng khoán JB Việt Nam (Khác: MSGS)

JB Securities Viet Nam Company Limited

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MSGS: DIG ACB DCM DIC HSG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty TNHH chứng khoán JB Việt Nam

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
21/06/2019Ông Ong Whatt Soon RonaldCTHĐQT-CN QTKD14,700,000N/A
Ông Kapil TrikhaTVHĐQT-CN Thương mạiN/A
Bà Nguyễn Thị NhungTVHĐQT-ThS QTKD9,300,000N/A
Bà Tô Minh HươngTGĐ/TVHĐQT-N/a6,000,000N/A
Bà Ngô Thị Hồng HạnhPhó TGĐ-N/aN/A
Bà Phạm Vân AnhKTT-N/aN/A
Bà Bùi Mỹ HạnhThành viên BKS-N/aN/A
Bà Đặng Linh GiangThành viên BKS-N/aN/A
Ông David Wai Chang LiuThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Ong Whatt Soon RonaldCTHĐQT-N/a7,350,000N/A
Ông James BidlakeTVHĐQT-N/a7,350,000N/A
Bà Nguyễn Thị NhungTVHĐQT-N/a9,300,000N/A
Bà Tô Minh HươngTGĐ/TVHĐQT-N/a6,000,000N/A
Bà Phạm Vân AnhKTT-N/aN/A
Bà Bùi Mỹ HạnhThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Đặng Linh GiangThành viên BKS-N/a-N/A
Ông Ravi Harish VaziraniThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2015Ông Ong Whatt Soon RonaldCTHĐQT-N/a-N/A
Ông James BidlakeTVHĐQT-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thị NhungTVHĐQT-N/a-N/A
Bà Tô Minh HươngTGĐ/TVHĐQT-N/a-N/A
Bà Phạm Vân AnhKTT-N/aN/A
Bà Bùi Mỹ HạnhThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Đặng Linh GiangThành viên BKS-N/a-N/A
Ông Ravi Harish VaziraniThành viên BKS-N/a-N/A