CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (HNX: MSC)

Phu Nhuan Service Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

16,500

(%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa16,500

Cao nhất16,500

Thấp nhất16,500

KLGD

Vốn hóa371

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 19,200

Thấp 52T15,000

KLBQ 52T204

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,208

P/E-7.47

F P/E12.38

BVPS7,218

P/B2.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MSC: MSN MCMI MSH GTN QNS
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Phú Nhuận