CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

37,300

-100 (-0.27%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa37,200

Cao nhất37,300

Thấp nhất37,200

KLGD600

Vốn hóa83

Dư mua4,500

Dư bán3,500

Cao 52T 39,500

Thấp 52T20,500

KLBQ 52T2,317

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E4.26

F P/E3.29

BVPS40,954

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: QNS BSR VNM PVP CTD
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.11%

+/- Qua 1 tháng+7.52%

+/- Qua 1 quý+18.97%

+/- Qua 1 năm+71.89%

+/- Niêm yết+116.09%

Cao nhất 52 tuần (03/09/2020)*39,500

Thấp nhất 52 tuần (01/10/2019)*20,538

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,133

KLGD/Ngày (1 tháng)3,110

KLGD/Ngày (1 quý)2,140

KLGD/Ngày (1 năm)2,317

Nhiều nhất 52 tuần (11/05/2020)*11,100

Ít nhất 52 tuần (20/05/2020)*30