CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

37,100

-400 (-1.07%)
30/10/2020 15:02

Mở cửa37,000

Cao nhất37,900

Thấp nhất37,000

KLGD3,500

Vốn hóa114

Dư mua3,500

Dư bán4,700

Cao 52T 39,500

Thấp 52T22,400

KLBQ 52T2,324

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E4.28

F P/E3.30

BVPS29,678

P/B1.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: TTF TV2 VCS VPB AFX
Trending: HPG (71.383) - VNM (55.595) - TCB (53.971) - MBB (39.948) - CTG (35.876)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi