CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

45,200

-400 (-0.88%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa46,300

Cao nhất46,400

Thấp nhất45,100

KLGD2,800

Vốn hóa100

Dư mua1,200

Dư bán1,700

Cao 52T 46,000

Thấp 52T28,300

KLBQ 52T2,242

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E5.20

F P/E4.51

BVPS40,954

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: QNS VGI TV2 APF BSR
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi